Prof.dr hab.

Andrzej Szyszko-Bohusz


Login:

Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]

Apel do Szachistów Globu


APEL DO SZACHISTÓW GLOBU O ETYCZNE I SPOŁECZNE
DOWARTOŚCIOWANIE KRÓLEWSKIEJ GRY          Mój apel do wielkiej szachowej rodziny spowodowany jest troską o przyszłość współczesnej cywilizacji pogrążonej w głębokim kryzysie społeczno-moralnym wiodącym do upadku, autodestrukcji. Pomimo dynamicznego rozwoju nauki, techniki, komunikacji, wzrostu luksusu i bogactwa określonych ugrupowań społecznych, przeważający odsetek populacji Globu cierpi głód, nędzę, szerzą się epidemie, wojny i konflikty zbrojne, ewidentne dysproporcje w dostępie do zdobyczy nauki, sztuki, kultury. Żądza dóbr materialnych, władzy, poklasku i tytułów oraz nierzadko zdegenerowanych uciech zmysłowych doprowadziła do całkowitej negacji lub marginalizacji wypracowanych przez ludzkość wartości duchowych, społeczno-moralnych, humanitarnych, jak cześć dla Boga - Stwórcy Wszechświata oraz niezbywalnych praw ludzkich - prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawa do wolności, prawa do pracy, prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości. Na realizację tych podstawowych praw i wartości nierzadko brak funduszy, ale olbrzymie środki są przeznaczane na doskonalenie broni zagłady, głowice atomowe etc.

          Czy istnieje relacja przedstawionej zarysowo sytuacji z istotą Królewskiej Gry Szachowej w aspekcie etycznym, społecznym, pedagogicznym?

          Otóż ta Królewska Gra nie ogranicza się jedynie do rozrywki, chwilowego odprężenia, miłego spędzenia czasu, również do osiągnięcia sukcesów sportowych, tytułów mistrzowskich, względnie wartości materialnych. Wielkie znaczenie szachów wiąże się z ich wielopłaszczyznową różnorodnością w aspekcie nauki, etyki, sztuki, wartości społecznych, kulturowych, pedagogicznych. Szachy umożliwiają rozwój kreatywnej, odkrywczej refleksji, wzmacniają wolę, energię do przezwyciężenia trudności i wyzwań, kształcą wrażliwość na piękno, cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do celu, co zaś szczególnie istotne rozwijają kulturę ogólną w kontaktach społecznych, grupowych, indywidualnych.

          W związku z powyższym wyrażam przekonanie, że w obecnej dobie totalnego zagrożenia ludzkości światową wojną termonuklearną - właściwa, szlachetna i humanitarna postawa wielkiej rzeszy miłośników szachów na całym świecie może stanowić nie małą przeciwwagę eskalacji obłudy, agresji, przemocy, zła.

          W procesie organizacji tysięcy różnego rodzaju spotkań, turniejów, szkół oraz ośrodków szkoleniowych adeptów Królewskiej Gry należy położyć zdecydowany akcent na wypracowanie wysokiego poziomu ich postawy społeczno-moralnej, nie tylko gry fair play, ale przede wszystkim na pogłębione zrozumienie wartości etycznych i społecznych, znaczenia szlachetnej rywalizacji jako modelu do naśladowania przez sportowców różnych dyscyplin, jak również przez każdego mieszkańca Ziemi. Dotyczy to zwłaszcza decydentów, bogaczy i polityków, jakże często bezdusznych, zadufanych w sobie, zachłannych, pozbawionych miłości i szacunku dla człowieka i jego praw.

          Podjęcie tego wychowawczego trudu, zwłaszcza w odniesieniu do „szachowej młodzieży” nie jest utopią, ale działaniem słusznym, racjonalnym i nie cierpiącym zwłoki. Prowadzi do sprawy najdonioślejszej: odrodzenia moralnego, społecznego, duchowego.

          Apel mój stanowi AKT WDZIĘCZNOŚCI do Boga, za lata kontaktu ze wspaniałą przygodą intelektualną, emocjonalną, duchową osiąganą w grze szachowej. Ma ona związek z moją centralną teorią naukową pn. „Teoria Nieśmiertelności Genetycznej. Naukowe uzasadnienie ułudy śmierci”, wykazującą ścisłe oddziaływanie każdej jednostki ludzkiej na całą ludzkość i vice versa. Po raz pierwszy w rozprawie naukowej została zakwestionowana śmierć biologiczna.

          Z serca pozdrawiam, życzę Błogosławieństwa Najwyższego, twórczych osiągnięć, trwałego zdrowia wszystkim moim licznym partnerom i przyjaciołom przy szachownicy.


Prof. dr hab. Andrzej Szyszko-Bohusz         Posted by Administrator  on 15 wrz : 10:03  Category: Różne   Comments: 0
Wersja do druku Pobierz w postaci pdf

Nowa Publikacja


W dziale "Publikacje" (lista rozwijana) została zamieszczona książka pod tytułem:
 POMOC PSYCHICZNA CIĘŻKO CHORYM I UMIERAJĄCYM.
Posted by Administrator  on 29 gru : 09:10  Category: Publikacje   Comments: 0
Wersja do druku Pobierz w postaci pdf

Nowa Publikacja


W dziale "Publikacje" (lista rozwijana) została zamieszczona książka pod tytułem:
 
TEORIA NIEŚMIERTELNOŚCI GENETYCZNEJ.
NAUKOWE UZASADNIENIE UŁUDY ŚMIERCI
THEORY OF GENETIC IMMORTALITY.
SCIENTIFIC JUSTIFICATION OF THE ILLUSION OF DEATH
.
Posted by Administrator  on 25 gru : 20:09  Category: Publikacje   Comments: 0
Wersja do druku Pobierz w postaci pdf

Nowa Publikacja


W dziale "Publikacje" (lista rozwijana) została zamieszczona nowa książka - CZY ZBLIŻA SIĘ CZAS APOKALIPSY? OSTATECZNA MISJA VERILA.
Posted by Administrator  on 28 kwi : 16:05  Category: Publikacje   Comments: 0
Wersja do druku Pobierz w postaci pdf

Apel


Apel do władz państwowych, instytucji społecznych, władz i działaczy sportowych, sportowców, ludzi dobrej woli o  w s p a r c i e  osób chorych, pozbawionych środków dla ratowania zdrowia i życia

     Zainspirowany wspaniałą ideą pomocy cierpiącej na chorobę nowotworową Annie Bukowskiej z Nowej Huty podjętej przez Przedszkole nr 96 "Pod Świerkami" z inicjatywy instruktora szachów z tej placówki Marka Czepca ("Dziennik Polski" z dnia 9-go października 2013 roku, por. artykuł Marcina Warszawskiego pt. "18 dzielnic zagra turniej szachowy dla chorej Ani") zwracam się do władz państwowych, instytucji społecznych i sportowych, wszystkich ludzi dobrej woli o spopularyzowanie i wsparcie tej inicjatywy oraz objęcie konkretną pomocą ogółu osób nie będących w stanie uzyskać środków dla ratowania w chorobie swojego zdrowia i życia.
     Wobec ogromnych sum wydawanych na różne cele, brak środków na zapewnienie elementarnych potrzeb osobom cierpiącym i chorym wydaje się w epoce cywilizacji naukowo-technicznej XXI wieku czymś patologicznym i absurdalnym.
     Istnieją dwie możliwości niezwłocznej poprawy zarysowanej wyżej niedopuszczalnej sytuacji:
 
   I. Przeznaczenie określonych środków (określonego procentu) z funduszy osiąganych przez różne instytucje (np. banki, korporacje, przedsiębiorstwa), oraz z dochodów z imprez sportowych i kulturalnych na cel pomocy osobom chorym nie mającym możliwości ratowania zdrowia i życia. Uzyskane środki winny być osiągnięte w trybie Ustawy sejmowej.
 
   II. W oczekiwaniu na uchwalenie wspomnianej Ustawy sejmowej pieniądze dla chorych byłyby uzyskiwane na drodze dobrowolnych dotacji instytucji lub osób prywatnych.
 
     Krokiem wstępnym dla realizacji w praktyce proponowanych działań stanowiłaby ankieta skierowana do instytucji, decydentów, działaczy politycznych i społecznych etc. zawierająca jedno pytanie:
"Czy jesteś zwolennikiem  k o n k r e t n e j   i   niezwłocznej pomocy udzielanej osobom chorym i pozbawionym środków na leczenie zdrowia i życia?"     TAK    NIE     NIE MAM ZDANIA
 
     Przedstawiony projekt rozwiązania palącego problemu społecznego oraz moralnego stanowi   b o d z i e c  do podjęcia niezwłocznych działań.
 
Andrzej Szyszko-Bohusz
Posted by Administrator  on 01 lis : 11:34  Category: Różne   Comments: 1
Wersja do druku Pobierz w postaci pdf

Wieczór autorski prof. dr hab. Andrzeja Szyszko-BohuszaW dniu 9 października 2012 r. w Klubie Dziennikarzy "Pod Gruszką" ul. Szczepańska 1, godz. 18.00 odbędzie się wieczór autorski prof. dr. hab. Andrzeja Szyszko-Bohusza znanego pedagoga i humanisty z okazji ukazania się jego nowej książki zatytułowanej "Veril".
 
Autor podejmuje próbę odpowiedzi na palące pedagogiczne, społeczne, światopoglądowe wyzwania doby globalizacji oraz ukazuje możliwości przeciwdziałania sytuacji kryzysowej. Podczas spotkania podpisywanie książek oraz dyskusja.
 
Wstęp wolny.

Zapraszamy!
Posted by Administrator  on 07 paź : 17:59  Category: Różne   Comments: 0
Wersja do druku Pobierz w postaci pdf

Nowa Publikacja


W dziale "Publikacje" (lista rozwijana) została zamieszczona nowa książka - VERIL.
Posted by Administrator  on 23 sie : 16:51  Category: Publikacje   Comments: 0
Wersja do druku Pobierz w postaci pdf

Online

Gości: 2, Użytkowników: 0 ...

Najwięcej online: 84
(Użytkowników: 0, Gości: 84) dnia 28 maj : 20:48

Użytkowników: 216
Najnowszy: ugezo